Z historie firmy

Společnost Boldi Stav s.r.o. je přímím nástupcem a pokračovatelem firmy Robert Boldi. Firma Robert Boldi byla založena v roce 1996. Neustálým zkvalitňováním naši práce a služeb se nám podařilo udržet na trhu, a postupně tak získávat důvěru svých klientů.

Důkazem vysoké kvality naši práce je skutečnost, že i bez nákladných reklam a medializací naší firmy jsme provedli v relativně krátkém období vysoký počet zakázek pro různé vlastníky domovního a bytového fondu (nevyjímaje rodinné domky) na celém území Severní Moravy a zejména pak v okrese Ostrava a to i přesto, že konkurence je v dané oblasti vysoká.

Cíle společnosti

Našim cílem je nadále udržovat vysokou kvalitu odvedené práce, používat výhradně kvalitní materiály při realizaci zakázek a otevřeně komunikovat se zákazníky na vysoké úrovni.

Politika kvality

Politika kvality vyjadřuje celkové záměry a zaměření společnosti Boldi Stav s.r.o. vyjádřené zakladatelem a společníkem Robertem Boldim. 

NÁPLŇ POLITIKY KVALITY UMOŽNÍ

  • udržet si stávající zákazníky
  • rozšířit okruh potencionálních zákazníků
  • dosáhnout rozvoje společnosti
  • uspokojit potřeby a požadavky zákazníků, dodavatelů 

POPIS POLITIKY KVALITY

  • Důsledně a odpovědně projednávat a přijímat poptávky, objednávky, smlouvy o dílo, včetně pochopení všech specifikací a požadavků zákazníka
  • Dodávat produkty a poskytovat služby takovým způsobem, aby byl zákazník plně spokojen
  • Zabezpečit všechny kontroly u dodávané služby
  • Důsledně odstraňovat všechny příčiny problémů v oblasti QMS
  • Udržovat a uchovávat patřičné dokumenty tak, aby bylo možno posléze prokázat shodu
  • Průběžně a trvale zlepšovat QMS na základě vnitřních a vnějších podnětů a z výsledků provedených hodnocení, analýz a auditů